06 August 2010

'MEETING' : TUJUAN, HALUAN DAN HABUAN

Ada 3 perkara yang kita perlu pertimbangkan sebelum menghadiri perbincangan @ mesyuarat. Kita boleh bertanya, "Kenapa saya di sini?", "Apa yang boleh saya tawarkan", " Apakah perkara yang hendak diselesaikan?", "Apakah matlamat mesyuarat ini?".

Kemudian, kita perlu mengenal pasti bentuk haluan mesyuarat yang hendak dilalui. Apakah proses mesyuarat yang perlu dilakukan. Ini dinamakan haluan perbincangan. Kita bertanyakan soalan seperti, "Apakah yang perlu saya lakukan?", "apakah agenda yang perlu dibincangkan?", "Agenda mana yang mesti didahulukan", "Apakah pembentangan yang perlu?", Apa yang diharapkan daripada Leader saya?", "Berapa lama masa yang diperlukan?"
Selepas itu, kita mesti menganalisis apakah 'habuan' yang diperoleh oleh kita dan ahli mesyuarat lain selepas selesai perbincangan itu. Kita boleh bertanya, "Apakah faedah dan manfaat daripada mesyuarat ini?" ataupun "Bagaimana ia dapat memberi manfaat kepada kita?".

Selesai melakukan kaedah ini, kita sepatutnya dapat membuat analisis yang baik berkaitan keperluan mengadakan perbincangan dan mesyuarat.

No comments:

Post a Comment