20 August 2010

KONSEP PENGURUSAN HATI (BAH. 2)Manusia dapat mengubah dirinya menuju kebaikan apabila dia menghidupkan sifat baiknya dan mematikan sifat buruknya. Dengan itu, kita perlu mewujudkan persepsi diri yang lebih baik dan yakin kita dapat berjaya.

Kita perlu yakin Allah sentiasa menolong hambanya yang ikhlas bermunajat kepadanya. Persepsi seperti inilah yang dapat menghidupkan motivasi dan keinginan kita menjadi manusia berprestasi.

Sekali lagi, inti dalam persoalan sikap adalah hati nurani. Kita perlu menguruskan kalbu kerana pengurusan kalbu ini terbukti efektif. Ia dapat menyejukkan dan menenteramkan hati, ia juga menyihatkan dan membersihkan hati yang kotor dan berpenyakit, menerangi hati yang gelap dan membakar semangat serta memberi semangat kepada hati yang lemah dan lesu. Perubahan suasana kalbu ini dapat dilihat dengan berubahnya sikap seseorang daripada negatif menjadi positif.

No comments:

Post a Comment