25 August 2010

DISIPLIN: Modal Kejayaan (1)

Disiplin adalah kunci pertama yang perlu dimiliki apabila seseorang ingin mempunyai karakter yang kuat. Sesiapa yang mahu berusaha perlu ada disiplin yang tinggi dalam segala aspek yang positif. Kita juga perlu berdisiplin dalam ibadat; waktu; disiplin dalam menjalankan peraturan dan tugas serta dalam perkara-perkara lain yang positif.

Sesiapa yang tidak mempunyai disiplin, pasti pekerjaan apa pun terutama sewaktu menjalankan gerakan Myj , tidak mungkin memperoleh hasil yang MAKSIMUM. Oleh itu, jangan sekali-kali tergoda dengan keinginan lain yang melalaikan, kesenangan yang cepat serta perkara yang mendadak yang tidak sesuai dengan apa yang dirancang. Jangan pula terlena oleh sifat malas dan lalai. Prinsip yang mesti dipegang adalah tiada kejayaan tanpa disiplin. Siapa lagi yang mampu memaksa diri ini untuk maju selain diri sendiri dan disiplin adalah salah satu modal untuk maju dan berjaya dengan cemerlang di dalam MyJ.
Salah satu bentuk disiplin adalah selalu mengamalkan etika bekerja yang baik dan menjalankannya sengan benar dan berterusan. Kita mesti mematuhi semua peraturan dan tatatertib sewaktu menjalankan gerakkerja MyJ. Perkara ini menunjukkan profesionalisme dan komitmen yang mendalam pada leader kita dan usaha yang kita jalankan.

No comments:

Post a Comment