18 August 2010

KONSEP PENGURUSAN HATI (BAH. 1)

Masalah sikap adalah masalah pokok yang menyebabkan golongan bumiputera banyak tertinggal dalam menjalankan kewajipannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Sikap yang lemah adalah seperti rendah diri, tidak yakin kepada diri sendiri, tidak berdikari dan malas menyebabkan potensi sebenar yang ada dalam diri kita tidak muncul dan tidak berkembang. Sedangkan potensi itulah yang dapat menguatkan generasi bumiputera. sementara itu, sikap buruk seperti sombong, tamak, dan menipu akan melemahkan kekuatan yang sedia ada. Dengan itu, kekuatan dan kebaikan tadi tidak membawa kesan dan manfaat yang besar bagi kepentingan dan kemajuan bangsa.Konsep GIGIH dan visi bagi meraih kekayaan sejati bermula dengan cara kita membentuk sikap yang betul, maka perlu terlebih dulu mengubah persepsi kita. Persepsi adalah pandangan kita pada potensi-potensi yang ada dalam diri kita. apabila kita sentiasa melihat diri kita sebagai orang yang gagal, maka sampai bila-bila pun kita gagal dan tidak mampu berjaya.
Dalam konsep pengurusan hati, perubahan persepsi perlu dimulakan dengan mengukur hati. Kita dapat mengubah persepsi kita dengan berkesan apabila kita menggunakan saranan hati. Hati yang menuju jalan kepada Allah menunjukkan manusia perlu pada asasnya mempunyai sifat yang baik.No comments:

Post a Comment